Ασκήσεις – Αριθμητικά

EnglishΕλληνικά
Numeric words express numeral categorisations showing queue, size or weight. They can also be adjectives (i.e. one, two etc) or nouns (i.e. μονάδα [singular], δυάδα [dual] etc)

Absolute Numeric words

The absolute numeric words δυο or δύο (two) and from five to a hundred are of the same type and gradient (πτώση). The numbers ένας-μια/μια-ένα (one), τρεις-τρία (three), τέσσερις-τέσσερα (four) have three genders and change in the singular form only, whereas the other two in the plural.

Regular Numeric words

The regular numeric words are showing the position that a person or an object takes in a row or similar objects or people. i.e. Η Ελένη ήρθε πρώτη (Helen came first...)
Τα αριθμητικά δηλώνουν αριθμό, σειρά, μέγεθος και ποσότητα. Μπορεί να είναι επίθετα (αριθμητικά επίθετα), π.χ. ένας, δύο κτλ., ή ουσιαστικά (αριθμητικά ουσιαστικά), π.χ. μονάδα, δυάδα κτλ.

Απόλυτα αριθμητικά

Τα απόλυτα αριθμητικά δύο ή δυο και από το πέντε μέχρι το εκατό έχουν τον ίδιο τύπο σε όλα τα γένη και σε όλες τις πτώσεις. Τα αριθμητικά ένας-μία/μια-ένα, τρεις-τρία και τέσσερις-τέσσερα έχουν τρία γένη και κλίνονται το πρώτο μόνο στον ενικό αριθμό, ενώ τα άλλα δύο μόνο στον πληθυντικό.

Τακτικά αριθμητικά

Τα τακτικά αριθμητικά φανερώνουν τη θέση που παίρνει κάποιο πρόσωπο ή κάποιο πράγμα σε μια σειρά από όμοια πρόσωπα ή πράγματα, π.χ. Η Ελένη ήρθε πρώτη, ενώ ο Γιώργος τρίτος.

Κλίση Αριθμητικών

Απόλυτα αριθμητικά

Τακτικά αριθμητικά


Ασκήσεις

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2


Επίπεδο 3

Εκτός από τα Τακτικά και Απόλυτα αριθμητικά υπάρχουν και τα εξής:

Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά

Τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά δηλώνουν την ποσότητα των μερών από τα οποία αποτελείται κάτι, π.χ. διπλός (δηλ. αποτελείται από δύο μέρη). Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά είναι τα εξής: α) απλά: απλός, διπλός, τριπλός, τετραπλός, πενταπλός, εξαπλός, δεκαπλός, εικοσαπλός, εκατονταπλός κτλ., β) σύνθετα με το διπλός: τρίδιπλος, τετράδιπλος κτλ. Οι καταλήξεις των πολλαπλασιαστικών αριθμητικών είναι -πλό(ο)ς, -πλή(η), -πλό(ο) και κλίνονται όπως τα επίθετα σε -ος, -η, -ο.

Αναλογικά αριθμητικά

Τα αναλογικά αριθμητικά δηλώνουν πόσες φορές ένα ποσό είναι μεγαλύτερο από ένα άλλο, π.χ. Ο μισθός του Γιώργου είναι διπλάσιος από τον μισθό του Κώστα (δηλ. δύο φορές μεγαλύτερος). Αναλογικά αριθμητικά είναι τα διπλάσιος, τριπλάσιος, τετραπλάσιος, πενταπλάσιος, εξαπλάσιος, εφταπλάσιος, εικοσαπλάσιος κτλ. Οι καταλήξεις των αναλογικών αριθμητικών είναι -πλάσιος, -πλάσια, -πλάσιο και κλίνονται όπως τα επίθετα σε -ιος, -ια, -ιο.

Περιληπτικά αριθμητικά

Υπάρχουν επίσης και τα αφηρημένα περιληπτικά ουσιαστικά και φανερώνουν ή ένα σύνολο από μονάδες (περιληπτικά), π.χ. Αγόρασα μια δωδεκάδα πιάτα, ή ένα πλήθος κατά προσέγγιση (προσεγγιστικά), π.χ. Ήταν καμιά δεκαριά παιδιά.

Εξάσκηση για ολους τους τυπους αριθμητικων

 

Περισσότερη ανάλυση για τα αριθμητικά θα βρείτε εδώ

Related posts