Ασκήσεις – Ουσιαστικά

EnglishΕλληνικά
Nouns are the words in speech/sentence that refer to persons, animals, things, places and in concepts that denote property, energy or state, i.e. Ο άνθρωπος (man), η αλεπού (fox), η καλοσύνη (kindness).

There are two main categories of nouns: The ισοσύλλαβα (those which have the same number of syllables in Singular and Plural forms) and ανισοσύλλαβα (those that gain an extra syllable in the Plural)
Το ουσιαστικό είναι ένα μέρος του λόγου που αναφέρεται σε πρόσωπα, ζώα, πράγματα, τόπους και σε έννοιες που δηλώνουν ιδιότητα, ενέργεια και κατάσταση, π.χ. ο άνθρωπος, η αλεπού, η καλοσύνη.

Τα ουσιαστικά χωρίζονται σε ισοσύλλαβα (εκείνα που έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών στον ενικό και πληθυντικό αριθμό) και <>ανισοσύλλαβα (εκείνα που έχουν μια συλλαβή παραπάνω στον πληθυντικό αριθμό)

ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ

Κλίση Ουσιαστικών – Αρσενικά

ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ

Κλίση Ουσιαστικών – Θηλυκά

ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ

ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ

Κλίση Ουδέτερων Ουσιαστικών

ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ

ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ


Ασκήσεις

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Περισσοτερες πληροφοριες για τα ουσιαστικα εδω

Related posts