Ασκήσεις – Ρήματα σε -αίνω

Ρήματα

EnglishΕλληνικά

What are Verbs (Pήματα)Verbs (Pήματα) in the Greek language are the words showing that something is happening (τρέχω - I run, διαβάζω - I read) or is in a particular state ( ζει - living, βασισμένο - based ). Verbs are most important words in any language and also in Greek and they are found in every sentence. A sentence cannot exist without a verb.

The verbs in Greek have a characteristic, a time, a number and person or persons. We'll analyse in more detail further in the process, however:
Characteristics showing that something is happening or is in particular state.
Time (Χρόνος), is the type of verb showing when something is happening.
Number is the either Singular or Plural, same as in English.
Persons are verbs showing who they're referring to. First, Second or Third person.

Remember :
All verbs ending in -ω end with the letter omega (ω)
All verbs ending in -ομαι in the first person are ending in όμικρον and άλφα-γιώτα.

Verbs are separated in many different categories and we'll examine each in progress:Τι είναι τα ΡήματαΡήματα είναι οι λέξεις που φανερώνουν ότι κάνουμε κάτι ( π.χ. τρέχω, διαβάζω κλπ. ) ή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ( π.χ. κοιμάμαι, χαίρομαι κλπ. ). Τα ρήματα αποτελούν τις πιο χαρακτηριστικές λέξεις και βρίσκονται σε κάθε πρόταση. Μια πρόταση δεν μπορεί να υπάρχει δίχως ρήμα.

Τα ρήματα έχουν φωνές, χρόνους, αριθμούς και πρόσωπα. Πιο αναλυτικά εξετάζουμε τα ρήματα πιο κάτω.
Οι Φωνές στη Νέα Ελληνική είναι δυο, η ενεργητική και η παθητική. Ενεργητική όταν κάποιος ή κάποιο κάνει κάτι και παθητική όταν κάποιος/κάποια βρίσκεται σε μια κατάσταση.
Χρόνοι ονομάζονται οι τύποι του ρήματος με τους οποίους δηλώνεται πότε γίνεται αυτό το ρήμα.
Αριθμοί είναι δυο, ο Ενικός και ο Πληθυντικός. Δηλώνει πόσοι κάνουν ή βρίσκονται σε μία κατάσταση μ' αυτό το ρήμα.
Πρόσωπα, ποιον προσδιορίζει (ποιον αναφέρει) το ρήμα. Το εαυτό μας (εγώ παίζω...), τους άλλους (αυτοί παίζουν....) κλπ.

Όλα τα ρήματα που λήγουν (τελειώνουν) σε -ω γράφονται με ωμέγα.
Όλα τα ρήματα στο πρώτο πρόσωπο που λήγουν σε -ομαι γράφονται με όμικρον και άλφα-γιώτα.

Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες ρημάτων ανάλογα με την κατάληξη και θα τις εξετάσουμε μία-μία:

Επίπεδο 1

Ρήματα σε -αίνω

Εργασία για την τάξη από sxoleiogiaolous.gr

Τα ρήματα που τελειώνουν σε -αίνω γράφονται με ‘αι’ και ωμέγα -ω. Όπως: Μαθαίνω

Κάντε την ευχάριστη εξάσκηση –

Περισσότερες πληροφορίες για τα ρήματα στην Ελληνική εδώ

Related posts