Ελληνικό Σχολείο Άλφα – Edithvale

  • Τα παιδιά του σχολείου βρίσκονται σε ένα ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον.
  • Στο Ελληνικό σχολείο Άλφα διδάσκει έμπειρο και προσοντούχο διδακτικό προσωπικό.
  • Στο σχολείο μας μιλάμε πάντα την ελληνική γλώσσα.
  • Διδάσκουμε τα ήθη – έθιμα, παράδοση, κουλτούρα, πολιτισμό, τραγούδια, θέατρο και χώρο.

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

42-54 Edithvale Rd,
Edithvale 3196

ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

0402 770 757

ΣΤΟ Facebook  και στο Instagram

Related posts