Επικοινωνια

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία για να επικοινωνήσετε με την Ένωση Ελληνικών Σχολείων

ή επικοινωνήστε στη διεύθυνση:

Association of Greek Language and Culture Schools in Victoria Incorporated
P.O. Box 2343, Caulfield Junction, Vic 3161
Emails: info@glacs.com.au – agrelacs@mail.com

    -

    -

    -

    -