ΜΕΛΗ

Τα μέλη της Ένωσης που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας της Βικτώρια και του Οργανισμού Εθνικών Σχολείων είναι ανεξάρτητα. Όλα είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που λειτουργούν στη Βικτώρια και διδάσκουν την Ελληνική Γλώσσα και τον Ελληνικό Πολιτισμό σε μαθητές σχολικής ηλικίας, από την Προδημοτική έως την τελευταία τάξη Γυμνασίου (VCE Year 12).

Επιλέξτε το σχολείο που βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή σας.

Find a school in your area (distance from you in km):

Load More

ΑΙΤΗΣΗ NEOY ΜΕΛΟYΣ

Για να γίνει μέλος του GLACS ένας εκπαιδευτικός οργανισμός πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση που προσφέρεται σ’ αυτές τις σελίδες. Κατόπιν η Επιτροπή της Ένωσης εξετάζει την αίτηση την επόμενη φορά που θα συνεδριάσει και στέλνει την απόφασή της στο υποψήφιο σχολείο/εκπαιδευτικό οργανισμό.

Προτού ένας αναγνωρισμένος από το Υπουργείο εκπαιδευτικός οργανισμός γίνει μέλος πρέπει να συμμορφωθεί με τα εξής κριτήρια:

  • Πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικός από το Υπουργείο Παιδείας της πολιτείας της Βικτώρια
  • Να είναι ανεξάρτητος και να δέχεται τους κανονισμούς της Κυβέρνησης της Βικτώρια που αναγράφονται στις αποφάσεις του Associations Incorporation Reform Act 2012 (No. 20 of 2012)
  • Να έχει αποδεδειγμένη δραστηριότητα στην διδαχή της Ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας στη Βικτώρια
  • Να δέχεται τους κανονισμούς και τις υποδείξεις της Ένωσης GLACS που αναφέρονται στο καταστατικό της.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Παρόντα μέλη του GLACS σε αλφαβητική σειρά:

ΑΠΟΡΡΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που κάνουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στα μέλη του GLACS (Greek Language and Culture Schools) δεν θα γίνουν δεκτοί εάν δεν υιοθετούν τους πιο πάνω αναφερθέντες κανόνες. GLACS διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση που δεν αποδέχεται τους κανόνες του Καταστατικού της, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα ειδοποιεί τον υποψήφιο οργανισμό για την απόφασή της γραπτώς.