Σχετικά μ’ εμας

Στο πιο κάτω κείμενο όπου αναφέρεται η λέξη “Ένωση” απευθύνεται στην
Ένωση Ελληνικών Σχολείων Γλώσσας και Πολιτισμού στη Βικτώρια

Αυτές είναι οι ιστοσελίδες της Ένωσης Ελληνικών Σχολείων Γλώσσας και Πολιτισμού στη Βικτώρια που αντιπροσωπεύει περισσότερους από 3000 μαθητές και μαθήτριες της Ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας στην πολιτεία.
Η Ένωση επισημοποιήθηκε τον Ιούλιο 2018, αλλά δραστηριοποιείτο για αρκετές δεκαετίες στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία.

ΣΚΟΠΟΙ

Σε γενικές γραμμές οι σκοποί της Ένωσης είναι να προωθηθεί η Ελληνική Γλώσσα και Κουλτούρα στην πολιτεία της Βικτώρια, να συνεργαστεί με όλους του παράλληλους οργανισμούς και εταιρίες, πάντα σε συμμόρφωση των κανονισμών του Υπουργείου Παιδείας της πολιτείας (Department of Education and Training).

Συγκεκριμένα:

  1. Να προωθεί και να στηρίζει την Ελληνική Γλώσσα και πολιτισμό στον ευρύτερο χώρο της Αυστραλιανής κοινωνίας.
  2. Να ενώσει, αντιπροσωπεύοντας και υποστηρίζοντας τα σχολεία μέλη του οργανισμού στον σπουδαίο τους ρόλο να προσφέρουν αποτελεσματικά στην εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας και του πολιτισμού.
  3. Να συνεργάζεται με όλους τους κυβερνητικούς οργανισμούς στην Αυστραλία και Ελλάδα και όλες τις εθνικές κοινότητες και τους οργανισμούς με σκοπό την διεύρυνση προσφοράς της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού.
  4. Να υποβοηθεί τους οργανισμούς μέλη στην πρόσβαση των χορηγιών και στη συμμόρφωση των διαφόρων σχετικών κανονισμών.
  5. Να προσφέρει ένα σημείο επαφής με το Υπουργείο Παιδείας και τους άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς για όλα αυτά τα σχολεία που είναι μέλη του.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ

Μέλη του οργανισμού μπορούν να γίνουν:

Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός οργανισμός που στηρίζει τους σκοπούς της Ένωσης έχει δικαίωμα να γίνει μέλος αφού πληρώσει το ετήσιο ποσό που κανονίζεται από την επιτροπή, και συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της Ένωσης.

Όλοι οι οργανισμοί μέλη, που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της Ένωσης είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, και είναι αναγνωρισμένοι από τις σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Εκπαίδευσης (Department of Education and Training) και ασπάζονται τους κανόνες του VCAA.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιτροπή της Ένωσης αποτελείται από —

(a) Τον/την Πρόεδρο
(b) τον/την Αντιπρόεδρο
(c) τον/την Γραμματέα
(d) τον/την Ταμία
(e) πλήρη μέλη (αν επιθυμούν) που εκλέχθησαν σύμφωνα με την παρ. 53 του Καταστατικού της Ένωσης.

Όλες οι θέσεις της Επιτροπής αναπροσδιορίζονται ετησίως και όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε στην Επιτροπή της Ένωσης στη Γενική Συνέλευση.