Τι είναι Ελευθερία

Ελληνική Επανάσταση 1821 – 200 XPONIA

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 η οποία απελευθέρωσε την Ελλάδα ξεκίνησε την εποχή που άνθισαν οι ιδέες της ελευθερίας, αυτοδιάθεσης και της αυτονομίας των εθνών. Υπήρξε το πιο σημαντικό γεγονός στην ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας και ξεκίνησε περίπου 30 χρόνια μετά την Γαλλική Επανάσταση.

Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι η Ελλάδα, αν και υπήρχαν οι Έλληνες στην περιοχή για χιλιάδες χρόνια, δεν είχε επίσημη ταυτότητα ως έθνος και από την Επανάσταση μέχρι σήμερα συμπληρώνει διακόσια χρόνια ελευθερίας.

Το πιο σπουδαίο είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση με την αυτοθυσία των ηρώων της ενδυνάμωσε τις ιδέες της αυτοδιάθεσης των λαών στον υπόλοιπο κόσμο και προσέφερε ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Μια μικρή χώρα έγινε η αιτία αντικρουόμενων συζητήσεων των μεγάλων δυνάμεων της εποχής.

Η διαφορά μεταξύ ελευθερίας και καταπιεστικής δικτατορίας ποτέ δεν ήταν τόσο άνιση και είχε ως αποτέλεσμα μετά τη πτώση του Μεσσολογγίου ν’ αναζωπυρώσει το κίνημα των φιλελλήνων στον κόσμο και να θέσει ερωτήματα σε αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα ισότητας και αδικίας, ελευθερίας και καταπίεσης, αποδεικνύοντας ότι η ιδέα αυτοδιάθεσης μπορεί να επιτευχθεί ακόμη κι από έναν μικρό και αδύναμο λαό αν εκείνος πραγματικά την επιθυμεί.

Αυτή την αξιοπρέπεια και αυτή την ελευθερία απολαμβάνουμε σήμερα στα περισσότερα μέρη του κόσμου και καλούμε τα παιδιά των σχολείων που είναι μέλη της Ένωσης Σχολείων Γλώσσας και Πολιτισμού να συμμετέχουν μέσω των δασκάλων τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σε πολλά μέρη του δικτύου. Οι πιο κάτω σελίδες είναι ένα καλό δείγμα ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν την ιστορία Επανάστασης των Ελλήνων.

Τα καλύτερα έργα θα παρουσιαστούν και θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση η οποία θα γίνει είτε ψηφιακά είτε σε χωλ προς το τέλος του 2021 και θα φέρουν χρηματικά ποσά.

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν κοντά στην ημερομηνία απονομής των βραβείων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα έργα θα συγκεντρώσει ο κάθε / η κάθε εκπαιδευτικός, θα τα φωτογραφίσει (παρακαλούμε καθαρές φωτογραφίες) και θα συμπληρώσει την πιο κάτω φόρμα για την τάξη του.

Τα έργα των μαθητών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τα παιδιά στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν με σχέδιο, κατασκευή ή δικό τους βίντεο. Τα σχέδια πρέπει να είναι μεγέθους από Α4 ως Α2.

Κάθε έργο αν είναι τρισδυάστατο πρέπει να φωτογραφίζεται από τρεις τουλάχιστον πλευρές. Οι φωτογραφίες να αναρτώνται εδώ μαζί με το όνομα του σχολείου, το όνομα του παιδιού και την τάξη. Προεραιτικό είναι και το όνομα του εκπαιδευτικού.

 


    Student Year Level (required)

    Please enter School Name